Nasze cele

Tak naprawdę każde przedszkole powinno mieć jasno wytyczone cele. Stworzony plan, wedle którego będzie działać. Dobrze, jeżeli jest on prawidłowo przemyślany i nastawiony na realizowanie potrzeb. Idealnie, jeśli personel jest na tyle, zgrany, iż potrafi ze sobą współpracować oraz wspólnie wychowywać dzieci w miłej i rodzinnej atmosferze.

Z całą pewnością przedszkole w Pruszczu posiada wykwalifikowany personel, który traktuje dzieciaki jak swoje. Stawiają na rozwój oraz dobrą atmosferę w miejscu pracy. Nauczyciele w przedszkole Pruszcz pomorski tworzą bardzo precyzyjny system, w którym zawarte zostają obowiązki oraz prawa. Ponad to podnoszą kwalifikacje i posiadają cechy, które powinien mieć każdy dobry wychowawca. Cechuje ich kreatywność i są otwarci na potrzeby dziecka. Często wcześniej dzieci znajdują się w żłobek Pruszcz gdański, a następnie trafiają do przedszkola. Dzięki temu przyzwyczajają się do otoczenia i jest prościej. Nauczyciele zawsze szukają innowacyjnych rozwiązań i dbają o pogodną atmosferę. Bardzo dobrze radzą sobie z diagnozowaniem zdolności każdego wychowanka. Inicjują także różnego rodzaju formy współpracy ze środowiskiem oraz rodzicami. Dzięki temu przedszkole Pruszcz pomorski zapewnia pełną integrację oraz wprowadza pozytywną atmosferę.

Jakie cele założono w przedszkole bajeczka?

• Efekty, które są związane z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą oraz wychowawczą. Jak i również zalicza się inną działalność statusową.
• Przedszkole bajeczka osiąga cele, które są zgodne z polityką oświatową państwa.
• Bajeczka doskonali efekty swojej pracy i stawia na ciągły rozwój.
• Ma na uwadze procesy, jaki zachodzą w przedszkolu. Ma wszystko na uwadze, prowadzi analizę.
• Koncepcja pracy, która została założona w przedszkole Pruszcz, służy realizacji wcześniej przyjętej.
• W przedszkolu dba się bardzo o prawidłowy przebieg oraz doskonalenie edukacyjne.
• Przedszkole w Pruszczu funkcjonuje w środowisku lokalnym.
• Bajeczka stanowi integralny element środowiska, w którym działa.
• Przedszkole podejmuje współpracę ze środowiskiem na rzecz rozwoju lokalnego, jak i własnego.
• Bajeczka racjonalnie wykorzystuje warunki, w jakich działa.
• Przedszkole Pruszcz gdański stale monitoruje rozwój wychowanków. Bierze pod uwagę jego trudności, talenty, zainteresowanie oraz umiejętności.
• Bajeczka przedszkole prowadzi pomoc zorganizowaną w zakresie psychologiczno – pedagogiczną, jak i również zajęcia rozwijające uzdolnienia.
• Zarządzanie całym przedszkolem.
• Zarządzanie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przedszkola zgodnie z tym, jaka koncepcja rozwoju została przyjęta.

Poprzez to, iż stworzony został precyzyjny system praw jak i obowiązków, życie w przedszkolu staje się ułatwione. Każdy wie, gdzie jest jego miejsce i czym powinien się zajmować. Przedszkole w Pruszczu nastawia się na pomoc, jak i wychowywanie dzieci przy pełnej współpracy z rodzicami. Naprawdę warto znaleźć taką szkołę, do której dziecko będzie uczęszczać chętni i gdzie będzie mogło rozwijać swoje pasje i zainteresowania.